Selecteer een pagina

Voor een gezond woon- en leefklimaat

Zakelijk

BVS Ventilatietechniek bouwt, onderhoudt en renoveert ventilatiesystemen, daarnaast is BVS gespecialiseerd in renovatie- en nieuwbouwprojecten.

Klachtenonderhoud

Onder klachtenonderhoud installaties verstaan wij: het verhelpen van de onderhoudsgebreken die door de huurder of eigenaar worden opgemerkt.  Klachten als geuroverlast, tochtklachten, te weinig ventilatie, te koud, te warm, comfortklachten e.d. worden door BVS ventilatietechniek geïnventariseerd en beoordeeld. Indien nodig worden onze bevindingen onderbouwd met metingen en/of berekeningen en worden de resultaten in een rapport verwerkt.

Een goede en snelle afhandeling vinden wij een belangrijke graadmeter voor de tevredenheid van de bewoner. Mede door het flexibele karakter van onze organisatie en medewerkers staan wij garant voor een adequate en vakkundige afhandeling van uw klachten. Uw zorg is ook onze zorg.

Reiniging

Kanaalreiniging

Luchtkanalen zijn als het ware de luchtwegen van uw woning of appartement. Bij een WTW-systeem wordt de verse buitenlucht toegevoerd en vervuilde lucht afgevoerd via luchtkanalen. Bij een MV-systeem wordt alleen de vervuilde lucht afgevoerd via luchtkanalen. Het is belangrijk dat de toevoerkanalen schoon zijn om te voorkomen dat schone lucht vervuild raakt. Daarnaast is het voor een goede luchtafvoer belangrijk dat de afvoerkanalen eens in de zoveel tijd goed worden gereinigd. Er zijn diverse technieken voor het inwendig reinigen van luchtkanalen. Als basis hanteren wij de conventionele manier, waarbij gebruik wordt gemaakt van roterende borstels en het onderdruk principe. Daarnaast beschikken wij over andere behandelingstechnieken. U kunt kanaalreiniging gerust aan ons overlaten.

 

Camera inspectie

Door middel van een camera wordt een videoinspectie uitgevoerd van de luchtkanalen. Aan de hand van deze inspectie wordt bekeken of kanaalreiniging noodzakelijk is.

Indien kanaalreiniging aan de orde is maken wij een offerte voor de uitvoering daarvan. Na afloop van de kanaalreiniging krijgt u van ons, doormiddel van een tweede videoinspectie, het bewijs dat de kanalen ook daadwerkelijk gereinigd zijn.

Renovatie

Preventie, onderhoud en controle verlengen de levensduur van ventilatie installaties. Als de tijd van renovatie is aangebroken maakt BVS ventilatietechniek een inventarisatie van de problematiek en adviseert over mogelijke oplossingen.

Bij renovatie van woongebouwen kan bijvoorbeeld door het aanbrengen van betere isolatie een tekort aan ventilatie ontstaan. Met mogelijk serieuze gevolgen voor de luchtkwaliteit in de woningen zoals vochtophoping en schimmelvorming. Wij kunnen u na een gedegen onderzoek een passend advies geven. Voor elk project is een andere aanpak nodig. Bij renovatie van woongebouwen, waar we te maken hebben met meerdere bewoners, brandveiligheideisen en bestaande bouwkundige kanalen verzorgen wij een plan van aanpak voor de ventilatie installaties inclusief kostenplaatje.

Kwaliteitscontrole

BVS Ventilatietechniek voert kwaliteitscontrole uit voor zowel bestaande als nieuwbouw woningen en/of bedrijfspanden. Het doel van de kwaliteitscontrole is om de luchtkwaliteit te bewaken voor zowel de huurder als verhuurder. Tevens is deze kwaliteitscontrole bedoeld om de energielasten te controleren. Het kan namelijk voorkomen dat te veel lucht in een pand wordt afgezogen waardoor ook te veel warmte verloren gaat.

Kwaliteitscontrole is uitermate geschikt voor oplevering van nieuwbouwprojecten. WTW installaties kunnen worden gecontroleerd en de toe- en afvoer van lucht moet in balans zijn zoals deze in het Bouwbesluit zijn voorgeschreven.

Voor bestaande bouw controleren wij of de ventilatievoorzieningen aan de eisen voldoen en of de onderhoudscontracten van de ventilatie worden nageleefd. Deze werkzaamheden voeren wij uit voor woningcorporaties en zorginstellingen.

Bij een kwaliteitscontrole worden de ventilatiesystemen gecontroleerd op hun werking, daarbij worden de debieten gemeten van zowel de afvoer, en indien aanwezig, de toevoerkanalen. Tevens wordt een luchtmeting verricht met een ATAL datalogger. De datalogger meet de CO2, temperatuur en luchtvochtigheid.

Onze kwaliteitscontrole rapporten bestaan uit een;

 • Inleiding
 • Inventarisatie
 • Grafiek van de Luchtmeting
 • Conclusie
 • Aanbevelingen
 • Foto’s
 • Meetrapport

Indien wenselijk kan een kostenraming worden gemaakt om de aanbevelingen uit de rapportage uit te voeren. Uiteraard zijn wij te allen tijde bereid onze werkzaamheden via een mondeling overleg nader toe te lichten.

Service & Onderhoud

Een goede en snelle afhandeling vinden wij belangrijk. Door het flexibele karakter van onze organisatie staan wij garant voor een adequate en vakkundige afhandeling van uw klachten.
Uw zorg is ook onze zorg.

Advies op maat

Met een klein team van professionals geven wij u graag een persoonlijk en gericht advies. Kijk eens naar onze onderhoudscontracten of neem gelijk contact met ons op.

Particulier & Zakelijk

Wij adviseren en onderhouden alle (ventilatie)systemen voor woningcorporaties, vastgoedeigenaren, zorginstellingen, VvE’s (vaak via hun beheerder) maar zeker ook particulieren behoren tot onze klantenkring.

Particulier

Heeft u een Mechanische ventilatie (MV) of  een Warmte Terug Win installatie (WTW) in huis?

Een schoon ventilatiesysteem is noodzakelijk voor een gezonde lucht in uw huis.  Laat uw ventilatiesysteem jaarlijks controleren en voorkom gezondheidsklachten en vochtproblemen.

Ventilatie check

Waarom een ventilatie check?

Een vervuild ventilatiesysteem merkt u niet direct op, hierdoor ademt u onbewust verontreinigde lucht in.

Zorg voor een gezond en droog luchtklimaat in huis, bestel een ventilatie check!

Voor € 45,00 checkt BVS uw gehele ventilatiesysteem. Blijkt het systeem verontreinigd? Dan kunnen wij uw systeem direct reinigen.

 

Verlaag uw energierekening

Een slecht onderhouden ventilatiesysteem verbruikt aanzienlijk meer energie. Houd uw energierekening laag en sluit een onderhoudscontract af voor uw ventilatiesysteem.

 

Voorkom gezondheidsklachten 

Door goed werkend ventilatiesysteem voorkomt diverse gezondheidsklachten, zoals: droge ogen, chronische verkoudheid, hoofdpijn en slapeloosheid.

 

Gezondheidsklachten door slechte ventilatie

 • droge ogen
 • slapeloosheid
 • chronische verkoudheid
 • hoofdpijn
 • keelpijn
 • vermoeidheid
Reiniging mechanische ventilatie (MV) en Warmte Terug Win installatie (WTW)

BVS verwijdert verborgen schimmels en stof uit uw ventilatiesysteem.
Laat uw ventilatiesysteem controleren en reinigen door BVS.

BVS controleert de luchtkanalen in uw woning. Deze luchtkanalen zijn als het ware de luchtwegen van uw woning of appartement, een goede doorgang is dan ook belangrijk. Na verloop van tijd raakt deze doorgang geblokkeerd door schimmels en stof, waardoor de lucht in uw huis vervuild raakt. Deze verontreinigde lucht kan leiden tot diverse gezondheidsklachten zoals droge ogen, chronische verkoudheid en hoofdpijn.

Er zijn diverse technieken voor het inwendig reinigen van luchtkanalen. Als basis hanteren wij de conventionele manier, waarbij gebruik wordt gemaakt van roterende borstels en het onderdruk principe. Daarnaast beschikken wij over andere behandelingstechnieken.

Onderhoud Mechanische Ventilatie (MV)

Een kleine onderhoudsbeurt kost € 80,00 en een grote onderhoudsbeurt kost €165,00.

 • Schoonmaken / vervangen ventielen
 • Schoonmaken MV-box
 • Controleren van de debieten
 • Volledige kanaalreiniging (grote onderhoudsbeurt)

Onderhoud Warmte Terug Win installate (WTW)

Een kleine onderhoudsbeurt kost € 95,00 en een grote onderhoudsbeurt kost €225,00.

 • Schoonmaken WTW unit
 • Vervangen filter (één set)
 • Schoonmaken ventielen
 • Controleren van de debieten
 • Volledige kanaalreiniging (grote onderhoudsbeurt)

BVS Ventilatietechniek,
voor een gezond woon- en leefklimaat

Leven in een gezond en schoon leefklimaat – daar zorgt BVS Ventilatietechniek voor. We maken uw directe omgeving comfortabel, gezond, veilig en energiezuinig. Daarvoor hebben we niet alleen de nieuwste techniek in huis, maar ook mensen met veel verstand van installaties en onderhoud die u graag vakkundig advies geven.

Een veilige, gezonde en duurzame woonomgeving, voor iedereen in Nederland. Dat is onze ambitie. We zorgen dat we op dit vlak iedere dag beter presteren dan de dag ervoor. Onder meer door voortdurende innovatie en marktkennis.

Dat doen we niet alleen binnen onze eigen organisatie, maar juist ook voor onze klanten en opdrachtgevers. Want dankzij ons vakgebied heeft ons werk een grote impact op een gezond leefklimaat.

Onze
klanten

BVS Ventilatietechniek is uw partner op het gebied van ventilatietechniek. Wij bouwen, onderhouden en renoveren ventilatiesystemen, daarnaast adviseren wij klanten op het gebied van renovatie- en nieuwbouwprojecten. Wij zijn trots op de projecten die wij realiseren voor onze zakelijke en particuliere klanten.

Bekijk hier een selectie van onze klanten.

Werkzaamheden:

Onderhoud en vervangen van mechanische ventilatie, warmteterugwinning en ClimaRad systemen.

Werkzaamheden:

Onderhoud en vervangen van mechanische ventilatie, warmteterugwinning en
ClimaRad systemen.
Aanleggen van ventilatie in renovatieproject te Heerlen.

Werkzaamheden:

Uitvoeren van kwaliteitscontrole van de ventilatiesystemen in alle huur en eigendomspanden van Daelzicht (circa 280 gebouwen).
Opname en rapportage van de gebouwen betreffende de EED-regeling.

Werkzaamheden:

Aanleggen van ventilatiesystemen in renovatieproject te Berg en Terblijt.

Werkzaamheden:

Advisering en aanleggen van ventilatiesystemen bij diverse renovatieprojecten.

Werkzaamheden:

Aanleggen van ventilatiesystemen in renovatieproject voor studentenwoningen te Maastricht.

Werkzaamheden:

Contact

Adres

De WERKplaats
Mauritslaan 49
6129 EL URMOND

Telefoon

Robert van Kan
T: 06 21 58 79 50

Mathijs Schouten
T: 06 24 92 09 26

Contact

Adres

De WERKplaats
Mauritslaan 49
6129 EL URMOND

Telefoon

Robert van Kan
T: 06 21 58 79 50

Mathijs Schouten
T: 06 24 92 09 26