Renovatie

    Renovatie

    Preventie, onderhoud en controle verlengen de levensduur van ventilatie installaties. Als de tijd van renovatie is aangebroken maakt BVS ventilatietechniek een inventarisatie van de problematiek en adviseert over mogelijke oplossingen.

    Bij renovatie van woongebouwen kan bijvoorbeeld door het aanbrengen van betere isolatie een tekort aan ventilatie ontstaan. Met mogelijk serieuze gevolgen voor de luchtkwaliteit in de woningen zoals vochtophoping en schimmelvorming. Wij kunnen u na een gedegen onderzoek een passend advies geven. Voor elk project is een andere aanpak nodig. Bij renovatie van woongebouwen, waar we te maken hebben met meerdere bewoners, brandveiligheideisen en bestaande bouwkundige kanalen verzorgen wij een plan van aanpak voor de ventilatie installaties inclusief kostenplaatje.