Reiniging

    Kanaalreiniging

    Luchtkanalen zijn als het ware de luchtwegen van uw woning of appartement. Bij een WTW-systeem wordt de verse buitenlucht toegevoerd en vervuilde lucht afgevoerd via luchtkanalen. Bij een MV-systeem wordt alleen de vervuilde lucht afgevoerd via luchtkanalen. Het is belangrijk dat de toevoerkanalen schoon zijn om te voorkomen dat schone lucht vervuild raakt. Daarnaast is het voor een goede luchtafvoer belangrijk dat de afvoerkanalen eens in de zoveel tijd goed worden gereinigd. Er zijn diverse technieken voor het inwendig reinigen van luchtkanalen. Als basis hanteren wij de conventionele manier, waarbij gebruik wordt gemaakt van roterende borstels en het onderdruk principe. Daarnaast beschikken wij over andere behandelingstechnieken. U kunt kanaalreiniging gerust aan ons overlaten.

    Camera inspectie

    Door middel van een camera wordt een videoinspectie uitgevoerd van de luchtkanalen. Aan de hand van deze inspectie wordt bekeken of kanaalreiniging noodzakelijk is.

    Indien kanaalreiniging aan de orde is maken wij een offerte voor de uitvoering daarvan. Na afloop van de kanaalreiniging krijgt u van ons, doormiddel van een tweede videoinspectie, het bewijs dat de kanalen ook daadwerkelijk gereinigd zijn.