Klachtenonderhoud installaties

    Klachtenonderhoud installaties

    Onder klachtenonderhoud installaties verstaan wij: het verhelpen van de onderhoudsgebreken die door de huurder of eigenaar worden opgemerkt.  Klachten als geuroverlast, tochtklachten, te weinig ventilatie, te koud, te warm, comfortklachten e.d. worden door BVS ventilatietechniek geïnventariseerd en beoordeeld. Indien nodig worden onze bevindingen onderbouwd met metingen en/of berekeningen en worden de resultaten in een rapport verwerkt.

    Een goede en snelle afhandeling vinden wij een belangrijke graadmeter voor de tevredenheid van de bewoner. Mede door het flexibele karakter van onze organisatie en medewerkers staan wij garant voor een adequate en vakkundige afhandeling van uw klachten. Uw zorg is ook onze zorg.