Kwaliteitscontrole

  BVS Ventilatietechniek voert kwaliteitscontrole uit voor zowel bestaande als nieuwbouw woningen en/of bedrijfspanden. Het doel van de kwaliteitscontrole is om de luchtkwaliteit te bewaken voor zowel de huurder als verhuurder. Tevens is deze kwaliteitscontrole bedoeld om de energielasten te controleren. Het kan namelijk voorkomen dat te veel lucht in een pand wordt afgezogen waardoor ook te veel warmte verloren gaat.

  Kwaliteitscontrole is uitermate geschikt voor oplevering van nieuwbouwprojecten. WTW installaties kunnen worden gecontroleerd en de toe- en afvoer van lucht moet in balans zijn zoals deze in het Bouwbesluit zijn voorgeschreven.

  Voor bestaande bouw controleren wij of de ventilatievoorzieningen aan de eisen voldoen en of de onderhoudscontracten van de ventilatie worden nageleefd. Deze werkzaamheden voeren wij uit voor woningcorporaties en zorginstellingen.

  Bij een kwaliteitscontrole worden de ventilatiesystemen gecontroleerd op hun werking, daarbij worden de debieten gemeten van zowel de afvoer, en indien aanwezig, de toevoerkanalen. Tevens wordt een luchtmeting verricht met een ATAL datalogger. De datalogger meet de CO2, temperatuur en luchtvochtigheid.

  Onze kwaliteitscontrole rapporten bestaan uit een;

  • Inleiding
  • Inventarisatie
  • Grafiek van de Luchtmeting
  • Conclusie
  • Aanbevelingen
  • Foto’s
  • Meetrapport

  Indien wenselijk kan een kostenraming worden gemaakt om de aanbevelingen uit de rapportage uit te voeren. Uiteraard zijn wij te allen tijde bereid onze werkzaamheden via een mondeling overleg nader toe te lichten.