EED-regeling

    In 2012 stelde het Europees Parlement (EP) de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vast. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lagere Europees energieverbruik in 2020. Het bevat verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven.

    Er zijn twee verplichtingen die sinds juli 2015 gelden in het kader van de europese richtlijn – artikelen 8 en 14. Artikel 8 gaat over de uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen. Artikel 14 betreft de kostenbatenanalyse bij nieuwbouw en renovatie van grotere stookinstallaties. De regeling kunt u ook vinden op overheid.nl.

    Op deze pagina’s leest u voor wie de artikelen gelden en wat u nodig heeft voor de energie-audit en de kostenbatenanalyse.